KONTAKT

CLEAN&CARBON ENERGY S.A.
 Koszewko 13
73-102 Stargard Szczeciński
tel. 22 10 10 770   fax. 91 561 00 15

Informacje

 

 

      Raport bieżący nr 22 / 2015      
  Data sporządzenia: 2015-08-27                
  Skrócona nazwa emitenta              
  C&C ENERGY SA  
  Temat                    
  Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean & Carbon Energy S.A. na dzień 22 września 2015 roku.  
  Podstawa prawna              
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe  
  Treść raportu:                  
  Zarząd Clean & Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667 działając na podstawie art. 398 ksh w zw. z art. 399 ksh i art. 400 ksh oraz w zw. z par. 19 ust. 19.3 Statutu Spółki zwołuje na wniosek Rady Nadzorczej i grupy akcjonariuszy Clean & Carbon Energy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakadowego Spółki Clean & Carbon Energy S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Clean & Carbon Energy S.A. na dzień 22 września 2015 roku na godzinę 13:00 w Koszewku 13, 73-102 Stargard Szczeciński, z następującym projektem obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. Sporządzenie listy obecności,
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzyczajnego Walnego Zgromadznia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
5. Podjęcie uchwał porządkowych, w tym w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej,
6. Przyjęcie porządku uchwał,
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pełnomocnika Spółki,
8. Zamknięcie obrad.
 
  Załączniki                    
  Plik Opis  
  informacje_dot_NWZA_22_wrzesnia_2015r.pdf INFORMACJA DOT NWZA ZWOLANEGO NA DZIEN 22,09,2015r  
  projekt_uchwal_NWZA_22_wrzesnia_2015r.pdf PROJEKT UCHWAL NWZA NA DZIEN 22,09,2015r  
  formularz_do_glosowania_NWZA_22_wrzesnia_2015r.pdf FORMULARZ DO GLOSOWANIA NWZA NA DZIEN 22,09,2015r  
  wzor_pelnomocnictwa_NWZA_22_wrzesnia_2015r.pdf WZOR PELNOMOCNICTWA NWZA NA DZIEN 22,09,2015r  
  liczba_akcji_CCE_27_sierpnia_2015r.pdf INFORMACJA O LICZBIE AKCJI NA DZIEN OGLOSZENIA NWZA  
  REGULAMIN_WZA.pdf REGULAMIN WZA CLEAN&CARBON ENERGY S,A,

 

 

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. na dzień 19 czerwca 2015 roku.

 
  Podstawa prawna              
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe  
  Treść raportu:                  
  Zarząd Spółki Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667, działając na podstawie art. 395 par. 1, art. 402 (1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz ust. 19.2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A., które odbędzie się w dniu 19 czerwca 2015 roku o godz. 09:00 w siedzibie Spółki w Koszewku13, 73-102 Stargard Szczeciński.
Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stanowi załącznik do niniejszego raportu.
 
  Załączniki                    
  Plik Opis  
  ogloszenie_o_zwolaniu_Zwyczajnego_Walnego_Zromadzenia.pdf ogloszenie o zwolaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
  Projekty_Uchwal.pdf projekty uchwal na ZWZA  
  formularz_do_glosowania.pdf formularz do glosowania  
  informacje_o_akcjach.pdf informacje o akcjach  
  wzor_pelnomocnictwa.pdf wzor pelnomocnictwa  
  REGULAMIN_WZA.pdf
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. na dzień 04 marca 2015 roku  
  Podstawa prawna              
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe  
  Treść raportu:                  
  Zarząd Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667 działając na podstawie art. 398 ksh w zw. z art. 399 ksh i art. 400 ksh oraz w zw. z par. 19 ust.19.3 Statutu Spółki zwołuje na wniosek Rady Nadzorczej Clean&Carbon Energy S.A. z dnia 05 lutego 2015 roku oraz na wniosek akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. z dnia 05 lutego 2015 roku reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki Clean&Carbon Energy S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. na dzień 04 marca 2015 roku na godzinę 08:30 w Koszewku 13, 73-102 Stargard Szczeciński, z następującym projektem porządku obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. Sporządzenie listy obecności,
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
5. Podjecie uchwał porzadkowych, w tym w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej,
6. Przyjęcie porządku obrad,
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pełnomocnika Spółki,
8. Zamkniecie obrad.
 
  Załączniki                    
  Plik Opis  
  informacje_o_zwolaniu_NWZA_04_marca_2015r..pdf informacja dotyczace udzialu w NWZA na dzien 04 marca 2015r.  
  projekty_uchwal_NWZA_04_marca_2015r..pdf projekty uchwal NWZA 04 marca 2015r.  
  formularz_do_glosowania_04_marca_2015r..pdf formularz do glosowania NWZA 04 marca 2015r.  
  wzor_pelnomocnictwa_NWZA_04_marca_2015r..pdf wzor pelnomocnictwa NWZA 04 marca 2015r.  
  informacje_o_akcjach.pdf informacje o akcjach  
  REGULAMIN_WZA.pdf Regulamin WZA

 

 

 

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. na dzień 18 grudnia2014 roku  
  Podstawa prawna              
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe  
  Treść raportu:                  
  Zarząd Spółki Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667, działając na podstawie art. 399 Kodeksu Spółek Handlowych, w zw. z art. 398, oraz w zw. z par. 19 ust. 19.3 Statutu Spółki zwołuje na wniosek Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A., które odbedzie się w dniu 18 grudnia 2014 roku o godz. 10.00 w Koszewku, 73-102 Stargard Szczeciński, z następującym projektem porządku obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczacego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. Sporządzenie listy obecności,
4. Stwierdzenia prawidlowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
5. Podjęcie uchwał porządkowych, w tym w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej,
6. Przyjecie porządku obrad,
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
8. Podjecie uchwały w sprawie scalenia (połączenia) akcji,
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Spółki,
10. Podjęcie uchwały w sprawie: oceny działań akcjonariuszy: Komputronik S.A., Contanisimo Limited i Activa S.A., Szymona Górnego na spotkaniu pod siedzibą Spółki nazwanym przez tych akcjonariuszy "Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy z dnia 10 października 2014 roku"
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pełnomocnika Spółki,
12. Zamknięcie obrad.
 
  Załączniki                    
  Plik Opis  
  informacja_o_NWZA_18_grudzien_2014r.pdf informacja o NWZA zwolanego na 18 grudnia 2014r  
  regulamin_NWZA.pdf regulamin NWZA  
  uchwaly_na_NWZA_18_grudnia_2014r.pdf projekty uchwal NWZA 18 grudnia 2014r  
  formularz_na_NWZA_18_grudnia_2014r.pdf formularz do glosowania  
  wzor_pelnomocnictwa__NWZA_18_grudnia_2014r.pdf wzor pelnomocnictwa  
  informacje_o_akcjach_NWZA_18_grudnia_2014r.pdf infromacje o akcjach

 

 

Raport bieżący nr

16 / 2014 K    
  Data sporządzenia: 2014-10-28                
  Skrócona nazwa emitenta              
  C&C ENERGY SA  
  Temat                    
  Korekta raportu 16/2014 dotyczącego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. zwołanego na dzień 13 listopada 2014 roku.  
  Podstawa prawna              
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe  
  Treść raportu:                  
  Zarząd Spółki Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667 informuje, iż w wyniku oczywistej omyłki pisarskiej w rapocie bieżącym nr 16 z dnia 12 października 2014 roku nastąpił błąd w załączniku w sprawie informacji o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. na dzień 13 listopada 2014 roku w punkcie dotyczącym udziału w Walnym Zgromadzeniu ust.10 zamiast "Akcjonariusz spóki uprawniony z akcji imiennych" powinno być "Akcjonariusz spółki uprawniony z akcji na okaziciela" Prawidłowa treść informacji o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. emitent przekazuje w załączniku do niniejszego raportu.  
  Załączniki                    
  Plik Opis  
  ogloszenie_zwolanie_NWZA_13.11,14.pdf informacja o zwolaniu NWZA Clean&Carbon Energy S.A.
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. na dzień 13 listopada 2014 roku  
  Podstawa prawna              
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe  
  Treść raportu:                  
  Zarząd Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667 informuje, że w dniu 12 października 2014 roku otrzymał od akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dzwudziestą kapitału zakladowego Spółki Clean&Carbon Energy S.A. wniosek na podstawie art.400 par 1 Kodeksu Spółek Handlowych o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. na dzień 13 listopada 2014 roku na godzinę 10:00 w Koszewku 13, 73-102 Stargard Szczeciński. Pełna treść ogloszenia o zwolaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. przekazana zostaje w zalącznikach do niniejszego raportu.  
  Załączniki                    
  Plik Opis  
  informacja_o_zwolaniu_WZA_13_11_14.pdf informacje o zwolaniu WZA 13 11 14  
  REGULAMIN_WZA.pdf regulamin WZA  
  PROJEKTY_UCHWAL_WZA_13_11_14.pdf projekty uchwal WZA 13 11 14  
  WZOR_PELNOMOCNICTWA_WZA_13_11_14.pdf wzor pelnomocnictwa  
  FORMILARZ_DO_GLOSOWANIA_WZA_13_11_14.pdf formularz do glosowania  
  INFORMACJE_O_AKCJACH.pdf informacje o akcjach
Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuiszy Clean&Carbon Energy S.A. zwołanego na dzień 17 grudnia 2014 roku  
  Podstawa prawna                
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe  
  Treść raportu:                  
  Zarząd Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667 informuje, że na wniosek Rady Nadzorczej odwołuje wstępnie zwołane na 10 października 2014 roku, a następnie opublikowanym w dniu 03 października 2014 roku raportem bieżącym nr 14/2014 przesunięte na dzień 17 grudnia 2014 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. Przyczyną odwolania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. jest wyznaczenie terminu na dzień 28 listopada 2014 roku rozpatrzenie przez Sąd Apelacyjny w Warszawie apelacji emitenta dotyczącego wyroku uchylającego uchwaly Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. z dnia 13 maja 2011 roku. Postanowienie Sądu roztrzygnie ważność podjętych uchwał co uporządkuje zaistniałą sytuację z kapitalem zakladowym spółki. Po wydaniu postanowienia przez Sąd Apelacyjny w Warszawie w powyższej sprawie Rada Nadzorcza zobowiązuje Zarząd Spółki Clean&Carbon Energy S.A. do zwołania w trybie pilnym Nadwzyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean&Carbon Energy S.A.

 

Zmiana terminu Nadzwyczajnego Walne Zgomadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A.  
  Podstawa prawna                
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe  
  Treść raportu:                  
  Zarząd Spółki Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667 informuje, iż w dniu 03 października 2014 roku na wniosek Rady Nadzorczej Clean&Carbon Energy S.A. podjął uchwalę o zmianie terminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. zwołanego pierwotnie na dzień 10 października 2014 roku. Zgodnie z par. 2 ust. 10 Regulaminu Obrad Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Spółki zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy powinna nastąpić w tym samym trybie co jego zwołanie. Przyczyną zmiany terminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki jest wyznaczenie terminu na dzień 28 listopada 2014 roku rozpatrzenia przez Sąd Apelacyjny w Warszawie apelacji emitenta dotyczącego wyroku uchylającego uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 13 maja 2011 roku.
Roztrzygnięcie w tej sprawie będzie miało istotne znaczenie dla uchwał podejmowanych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A.
Nowym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. ustala się dzień 17 grudnia 2014 roku o godzinie 11.00 w Koszewku 13, 73-102 Stargard Szczeciński. 

 

Clean&Carbon Energy S.A. wygrało w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej sprawę z Contanisimo Limited (spółka zależna od Komputronik S.A.) !

 
  Podstawa prawna              
  Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne  
  Treść raportu:                  
  Zarząd Spółki Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667 informuje, iż w dniu 02 października 2014 roku został doręczony wyrok Sądu Polubownego - Sąd Arbitażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie w dniu 15 września 2014 roku (sygn. akt: SA 146/12, SA 254/12/W) w sporze z Contanisimo Limited (spółka zależna od Komutronik S.A.), na mocy którego Sąd:

1) oddalił w całości pwództwo Contanisimo Limited z siedzibą w Nikozji przeciwko Clean&Carbon Energy S.A. o 
zapłatę kwoty 48.688.406,00 zł z ustawowymi odsetkami od 15 września 2011 roku do dnia zapłaty,

2) zasądził od Contanisimo Limited z siedzibą w Nikozji na rzecz Clean&Carbon Energy S.A.o kwotę 
6.500.000,00 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 02 października 2010 roku do dnia zapłaty,

3) zasądził od Contanisimo Limited z siedzibą w Nikozji na rzecz Clean&Carbon Energy S.A. zwrot kosztów
postępowania w łącznej kwocie 269.550,00 zł.

Orzeczenie w tej sprawie jest ostateczne.

W rezultacie doszlo do długo oczekiwanego przez Clean&Carbon Energy S.A. roztrzygnięcia sporu z Contanisimo Limited (spółka zależna Komputronik S.A.) toczonego na podstawie Umowy Inwestycyjnej z dnia 24 lipca 2010 roku.

W bardzo wymownym i szeroko uzasadnionym wyroku Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej odmówił w całej rozciągłości zasadności roszczeniom Contanisimo Limited (spółka zależna od Komputronik S.A.) oraz uwzlędnił w całości roszczenie zgłoszone przez Clean&Carbon Energy S.A. o zaplatę kwoty 6.500.000,00 zł należnej Clean&Carbon Energy S.A. od Contanisimo Limited z tytułu sprzedaży znaków towarowych Karen.

Wyrok ma kluczowe znaczenie dla Clean&Carbon Energy S.A. bowiem jednoznacznie potwierdza, iż:

- Clean&Carbon Energy S.A. nie jest poręczycielem za jakiekolwiek zobowiązania Texass Ranch Company Wizja P.S. Spólka z o.o. S.K.A - w upadlości ukladowej wynikające z Umowy Inwestycyjnej,

- zawarta w par. 17 Umowy Inwstycyjnej tzw. "opcja na akcje Karen" nie jest ważna, w konsekwencji czego z Contanisimo Limited z tego tytulu nie przyslugują w stosunku do Clean&Carbon Energy S.A. oraz Texass Ranch Company Wizja P.S. Spółka z o.o. S.K.A. - w upadlości ukladowej jakiekolwiek roszczenia,

- w Umowie Inwestycyjnej nie zostal wykreowany jakikolwiek kontrakt opcyjny na zakup akcji Karen (Clean&Carbon Energy S.A.), które nie mogą być podstawą roszczenia,

- Clean&Carbon Energy S.A. przysluguje w stosunku do Contanisimo Limited bezsporna, wymagalna i nieprzedawniona wierzytelność wynikająca ze sprzedaży przez Clean&Carbon Energy S.A. na rzecz Contanisimo Limited znaków towarowych Karen w kwocie 6.500.000,00 zł ustawowymi odsetkami od dnia 02 października 2010 roku ( na dzień publikacji raportu bieżącego odsetki wynoszą 3.364.630,14 zl),

- wadliwa prawnie i bezkuteczna była emisja przez Komputronik S.A. w dniu 01 września 2010 roku obligacji serii B wymiennych na akcje Karen (Clean&Carbon Energy S.A.), w konsekwencji czego Contanisimo Limited nie przyslugiwala jakakolwiek wierzytelność w stosunku do Clean&Carbon Energy S.A.,

- nieskuteczna byla umowa potrącenia zawarta w dniu 01 września 2010 roku przez Clean&Carbon Energy S.A. oraz Contanisimo Limited z uwagi na nie istnienie wierzytelności Contanisimo Limited w stosunku do Clean&Carbon Energy S.A.,

- art. 7 i 8 Umowy Inwestycyjnej są nieważne w świetle art. 58 par. 2 k.c. albowiem są niezgodne z zasadami współżycia spolecznego oraz zostaly uksztaltowane w sytuacji konfliktu interesów wynikającego z faktu, iż w Umowie Inwestycyjnej oraz umowach wykonawczych do Umowy Inwestycyjnej Komputronik S.A.. Contanisimo Limited, Karen S.A. (obecnie Clean&Carbon Energy S.A.) byly reprezentowane przez te same osoby (Wojciech Buczkowski i Jacek Piotrowski), co naruszalo zasady rzetelnego zachowania, lojalności oraz prowadziło do pokrzywdzenia Karen S.A.(obecnie Clean&Carbon Energy S.A.) w wyniku zastrzeżenia od obiektywnie świadczeń od Clean&Carbon Energy S.A. na rzecz Komputronik S.A. oraz Contanisimo Limited,

- nieważność niektórych postanowień Umowy Inwestycyjnej (art. 7 - art. 8) oraz bezskuteczność art. 17 Umowy Inwestycyjnej są podstawą do przyjęcia, iż Umowa Inwestycyjna jest nieważna w całości.

W kosekwencji powyższego wyroku Sądu Arbirażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej Clean&Carbon Energy S.A. - po nadaniu klauzuli wykonalności przez sąd powszechny - przystąpi do egzekucji należnych Clean&Carbon Energy S.A. kwot od Contanisimo Limited Ltd.

Nadto Clean&Carbon Energy S.A. wyjaśnia, że opisany powyżej wyrok Sądu Arbirażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej ma prejudycjalny charakter dla powództwa Clean&Carbon Energy S.A. o zaplatę 28.500.000, zł wytoczonego przeciwko Komputronik S.A. przed Sądem Arbitażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej (sygn. akt: SA 200/13) zważywszy, iż istotą tej sprawy jest ocena skuteczności emisji przez Komputronik S.A. obligacji serii A, których - co wymaga podkreślenia - zasady emisji były identyczne jak obligacji serii B (uznana za wadliwą prawnie i bezkuteczną przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej).

Powyższą informację Zarząd przekazuje na podstawie art. 56 ust 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,

 

 

Zmiana terminu Nadzwyczajnego Walne Zgomadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A.

 
  Podstawa prawna                
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe  
  Treść raportu:                  
  Zarząd Spółki Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667 informuje, iż w dniu 03 października 2014 roku na wniosek Rady Nadzorczej Clean&Carbon Energy S.A. podjął uchwalę o zmianie terminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. zwołanego pierwotnie na dzień 10 października 2014 roku. Zgodnie z par. 2 ust. 10 Regulaminu Obrad Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Spółki zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy powinna nastąpić w tym samym trybie co jego zwołanie. Przyczyną zmiany terminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki jest wyznaczenie terminu na dzień 28 listopada 2014 roku rozpatrzenia przez Sąd Apelacyjny w Warszawie apelacji emitenta dotyczącego wyroku uchylającego uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 13 maja 2011 roku.
Roztrzygnięcie w tej sprawie będzie miało istotne znaczenie dla uchwał podejmowanych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A.
Nowym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. ustala się dzień 17 grudnia 2014 roku o godzinie 11.00 w Koszewku 13, 73-102 Stargard Szczeciński.

 

 

 

      Raport bieżący nr 10 / 2014      
  Data sporządzenia: 2014-09-11                
  Skrócona nazwa emitenta              
  C&C ENERGY SA  
  Temat                    
  Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. na dzień 10 października 2014 roku.  
  Podstawa prawna              
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe  
  Treść raportu:                  
  Zarząd Spółki Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie, XIII Wydził Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000079667 ("Spółka") dzialając na podstawie art. 399 Kodeksu Spółek Handlowych, w zw. z art. 398 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w zw. z par, 19 ust, 19,3 Statutu Spółki, zwołuje na wniosek Rady Nadzorczej Clean&Carbon Energy S.A. Nadzwyczajne Walne Zgomadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 10 października 2014 roku o godz. 11:00 w Koszewku 13, 73-102 Stargard Szczeciński. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. przekazana zostaje w załącznikach do niniejszego raportu.
 
 
  Załączniki                    
  Plik Opis  
  INFORMACJA_O_ZWOLANIU_NWZA.pdf INFORMACJA O ZWOLANIU NWZA NA 10 PAZDZERNIKA 2014R  
  regulamin_obrad_WZA_CCE.pdf REGULAMIN OBRAD WZA  
  PROJEKT_UCHWAL_NA_NWZA.pdf PROJEKTY UCHWAL NA NWZA 10 PAZDZIERNIKA 2014R  
  INFORMACJA_O_AKCJACH.pdf INFORMACJA O AKCJACH  
  FORMULARZ_DO_GLOSOWANIA.pdf FORMULARZ DO GLOSOWANIA  
  WZOR_PELNOMOCNICTWA.pdf WZOR PELNOMOCNICTWA

 

 

      Raport bieżący nr 9 / 2014      
  Data sporządzenia: 2014-09-08                
  Skrócona nazwa emitenta              
  C&C ENERGY SA  
  Temat                    
  Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. zwołanego na dzień 31 października 2014 roku.  
  Podstawa prawna              
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe  
  Treść raportu:                  
  Zarząd Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667 informuje, że odwołuje na wniosek Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. zwołanego na dzień 31 października 2014 roku. Przyczyną odwołania Nadzyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. jest zapoznanie się Rady Nadzorczej z postanowieniem Sądu Apelacyjnego w Warszawie I Wydział Cywilny sygn. akt: I ACa 676/14 z dnia 26 sierpnia 2014 roku, w sprawie powództwa Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu przeciwko Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku o stwierdzenie nieważności uchwał, wydanego na skutek wniosku powoda o zabezpieczenie. Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki Clean&Carbon Energy S.A. zobowiązuje Zarząd do wskazania okoliczności wydania postanowienia Sądu Apelacyjnego w Warszawie i wyjaśnienia innych spornych kwestii wynikających z wniosku Komputronik S.A. o zabezpieczenie złożonego w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie w dniu 24 lipca 2014 roku.
Opisane wyżej postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie w załączniku do niniejszego raportu.
Powyższą informację Zarząd Spółki przekazuje na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
 
  Załączniki                    
  Plik Opis  
  Postanowienie_Sadu_Apelacyjnego.pdf Postanowienie Sadu Apelacyjnego w Warszawie

 

 

 

 

 

      Raport bieżący nr 8 / 214      
  Data sporządzenia: 2014-08-25                
  Skrócona nazwa emitenta              
  C&C ENERGY SA  
  Temat                    
  Zmiana terminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Clean&Carbon Energy S.A.  
  Podstawa prawna              
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe  
  Treść raportu:                  
  Zarząd Spółki Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667 informuje, iż w dniu 25 sierpnia 2014r. podjął uchwałę o zmianie terminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Clean&Carbon Energy S.A., zwołanego pierwotnie przez Zarząd Spółki na dzień 29 sierpnia 2014r.. Zgodnie z par. 2 ust.10 Regulaminu Obrad Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy powinna nastąpić w tym samym trybie co jego zwołanie. Przyczyną zmiany terminu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki są znajdujące się w raporcie bieżącym nr 6/2014 z dnia 1 sierpnia 2014r. dotyczącego Zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. nieścisłości w porządku obrad i projektach uchwał, które należy skorygować.
Nowym terminem Nadwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. ustala się dzień 31 października 2014r. o godzinie 11.00 w Koszewku 13, 73-102 Stargard Szczeciński. Pełna treść skorygowanego porządku obrad i projektów uchwał w załącznikach do niniejszego raportu.
 
  Załączniki                    
  Plik Opis  
 
ogloszenie_zwolanie_NWZA_31_10_2014r.pdf
INFORMACJE O ZWOLANIU NWZA 31.10.2014 r.  
  regulamin WZA.pdf
regulamin_WZA.pdf
REGULAMIN OBRAD NWZA  
  Projekty uchwal na NWZA 31 10 2014r.pdf
Projekty_uchwal_na_NWZA_31_10_2014r.pdf
PROJEKTY UCHWAL 31.10.2014 r.  
 
FORMULARZ do glosowania na NWZA 31 10 2014r .pdf
FORMULARZ_do_glosowania_na_NWZA_31_10_2014r_.pdf
FORMULARZ DO GLOSOWANIA 31.10.2014 r.  
  informacja o akcjach.pdf
informacja_o_akcjach.pdf
INFORMACJE O AKCJACH  
  wzor pelnomocnictwa 31 10 2014r.pdf
wzor_pelnomocnictwa_31_10_2014r.pdf
WZOR PELNOMOCNICTWA 31.10.2014 r.

 

 

 

      Raport bieżący nr 6 / 2014 R    
  Data sporządzenia: